2017 samlas vi som arbetar med kommunikation och digitala frågor i SABOs medlemsföretag, i Göteborg och fyller två dagar med inspiration, interaktion och aktion. Vi lär av varandra och åker hem med nya verktyg, idéer och kontakter.

Aktuellt